بلوار پروین طهرانپارس

  • تاریخ انتشار : 1399/03/15
  • نظرات : بدون نظر

بلوار پروین طهرانپارس

منطقه ای پر طرفدار به نام بلوار پروین طهرانپارس ( شاهد ) شرقی و غربی

تهرانپارس به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده است :

منطقه غربی های تهرانپارس که از بلوار حجربن عدی به سمت غرب و اتوبان شهید باقری امتداد می یابد.

این منطقه جز مناطق گران قیمت مسکن با متراژ های به نسبت بالا تر می باشد .

منطقه شرقی های تهرانپارس از بلوار حجربن عدی به سمت شرق امتداد داردکه در نهایت به

غرب بلوار پروین منتهی می گردد.

منطقه غرب بلوار پروین و شرقیهای طهرانپارس با هم در یک نقطه واقع گردیده اند

که با قیمتهای متوسط و متراژهای کوچک و بزرگ برای خریداران مسکن فراهم می باشد.

قسمت شرق بلوار پروین منطقه ارزان با متراژهای به نسبت کوچکتر با تراکم بالای حمعیت

در تهرانپارس قرار گرفته است .

یکی از پر رونق ترین مراکز تهرانپارس در امر خرید و فروش و اجاره مسکن منطقه بلوار شاهد می باشد

بلوار شاهد ( پروین ) در بدو ورود به تهرانپارس از خیابان دماوند شروع و به  چهارراه سیدالشهدا و 

بعد میدان پروین و در انتها به بزرگراه شهید زین الدین و در انتها به خیابان استخر ختم می گردد .

بلوار پروین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می گرددبلوار پروین طهرانپارس

قسمت غربی  بلوار پروین طهرانپارس ، شروع آن از بزرگراه رسالت از جهت  غرب به شرق 

از خیابان ۱۶۰ از جنوب شروع و تا شمال به خیابان ۲۲۲ منتهی می گردد.

قسمت شرقی  بلوار پروین طهرانپارس ، شروع آن از بزرگراه رسالت از جهت  غرب به شرق

 از  خیابان ۱۶۲ از جنوب شروع و تا شمال به خیابان ۲۲۲ منتهی می گردد.

خیابان های شرق به غرب در منطقه تهرانپارس  به صورت عدد زوج شماره گذاری گردیده است .

خیابان های جنوب به شمال در منطقه تهرانپارس به صورت عدد فرد شماره گذاری گردیده است .

قسمت غرب بلوار پروین یک سری خیابان به موازات هم  از امتداد جنوب به شمال ادامه دارد

که از بلوار اصلی تهرانپارس حجربن عدی آغاز و بعد به خیابان های ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ 

و در انتها به بلوار پروین امتداد می یابد .

قسمت شرق  بلوار پروین یک سری خیابان به موازات هم از امتداد جنوب به شمال امتداد دارد

که از بلوار پروین آغاز و بعد به خیابان های ۱۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ و در انتها به خیابان

رهبر و امین امتداد می یابد .

منطقه غرب بلوار پروین که انتهای آن به خیابان حجر بن عدی امتداد می یابد در واقع شرقی های

تهرانپارس می باشد ،که جز مناطق متوسط رو به بالای قیمت مسکن در تهرانپارس می باشد ،

هر چه از بلوار حجربن عدی به سمت بلوار پروین می رویم قیمت آپارتمان بعد از گذران هر تقاطع

با کاهش قیمت و با تعدد متراژهای مختلف مواجه خواهیم بود ،

منطقه شرق بلوار پروین تهرانپارس به لحاظ قیمت مسکن پایین تر از غرب می باشد که از بلوار پروین

به سمت شرق ادامه دارد و هر چه تقاطع ها را به سمت شرق پیش میرویم با متراژهای به

مراتب پایین ترو قیمتهای پایین تر ملک در دسترس خریداران مسکن خواهد بود .

خرید آپارتمان تهرانپارس

 

مشاور املاک آراز تهرانپارس

مشاور حقیقی اهالی محترم تهرانپارس در زمینه خرید فروش اجاره آپارتمانهای مسکونی و اداری در تهرانپارس شرقی و غربی .

محله محبوب شرق تهران

 

اعتماد و امنیت خاطر را با گروه مشاورین آراز تجربه کنید

 

۷۷۸۶۳۳۴۴

۷۷۸۷۵۶۵۶